Article
Interview

ESPORT

'ดาวรุ่ง' หรือ 'จอมเก๋า' เป็นฉายาประเภทที่เราจะมอบให้นักกีฬาโดยมองที่ 'อายุ' แต่ผู้เล่นบางคนที่มีความเชื่อว่า อายุไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าเก่งหรือไม่