9/11 ผลกระทบวินาศกรรมต่อวีดีโอเกมวันนี้เมื่อปี 2001 เกิดเหตุวินาศกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล – แม้แต่โลกวิดีโอเกมเองก็ได้รับผลกระทบไม่ใช่น้อย…

#911 #WTC#quickplay#everydayimpossible#เรื่องเล่นเราจริงจัง

About Author